Hoe helpen geavanceerde modellen bij overstromingsvoorspellingen?

We krijgen steeds vaker te maken met hevige neerslag en lokaal wateroverlast. Voor veel gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden is dit een toenemend punt van zorg.  
Wat als we deze hevige neerslag kunnen voorspellen, waardoor we beter voorbereid zijn en overlast kunnen voorkomen? Dat is onderwerp van een innovatietraject geweest en heeft geleid tot de twee belangrijke, operationele verwachtingen ‘Zware Buien’ en ‘W2O’. Deze innovaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met het KNMI, Weather Impact, HydroNET en een groep van gemeenten, waterschappen en een samenwerkingsverband van 6 veiligheidsregio’s.

Hieronder lichten we Zware Buien en W2O toe en delen we de resultaten van afgelopen zomer. Terugkijken geeft een goed beeld van de voorspellingswaarde.

Hoofdlijnen Zware Buien en W2O

In de zomer van 2023 werden veel gebieden in Nederland getroffen door hevige regenval, wat leidde tot wateroverlast op verschillende plaatsen. Door klimaatverandering neemt de frequentie van deze extreme buien neemt toe. Het is cruciaal om hierop voorbereid te zijn.

Eerdere hevige regenval gebeurtenissen (bijvoorbeeld de hevige regenval in Zuid Limburg in 2021) waren de aanleiding voor betrokken partijen (KNMI, Weather Impact, HydroNET, verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden) om gezamenlijk te kijken hoe we beter kunnen voorspellen.

Dit innovatietraject heeft geleid tot de innovatieve diensten ‘Zware Buien’ en ‘W2O’.

Zware Buien biedt inzicht in de kans op extreme regenval voor termijnen tot 2 uur en tot 2 dagen vooruit. Deze dienst geeft op basis van verschillende verwachtingen een kans op regenval, zodat gebruikers weten wat ze kunnen verwachten. Om de wateroverlast te voorspellen, moet je ook naar andere factoren kijken. En dat is wat W2O doet.
W2O, oftewel Waarschuwing voor Wateroverlast, streeft naar een bruikbare verwachting van wateroverlast. Het model houdt rekening met verschillende factoren, zoals bodemtype en landgebruik, om te voorspellen waar overstromingen kunnen optreden. Het baseert zich  op Zware Buien om de neerslag te voorspellen.

Feiten en voorbeelden

Hoe hebben deze operationele diensten neerslag en wateroverlast kunnen voorspellen in de afgelopen zomer? Om te toetsen of iets werkt, is het goed om terug te kijken. Daarvoor hebben we een aantal momenten van afgelopen zomer geanalyseerd.

In juni 2023 werden hevige regenbuien in het oosten van Nederland nauwkeurig voorspeld door Zware Buien, waarbij de neerslaghoeveelheden op een iets te groot gebied werden verwacht, maar de maximale hoeveelheden goed werden voorspeld.

In augustus 2023 bracht W2O/Zware Buien gedetailleerde voorspellingen voor regenval in de Achterhoek, wat in enkele gebieden tot wateroverlast leidde. In het westen van Nederland, met name in Purmerend en Goeree-Overflakkee, werd wateroverlast op 5-6 augustus gedeeltelijk goed voorspeld, hoewel sommige metingen hoger uitvielen dan verwacht.

Over het algemeen toont dit aan hoe voorspellingen van Zware Buien en W2O zeer nuttig kunnen zijn voor het anticiperen op zware buien in verschillende regio’s. In de white paper gaan we dieper in op deze momenten.

Samenvatting

In deze zomerse voorbeelden zagen we dat Zware Buien en W2O goede hulpmiddelen zijn om overstromingen te voorspellen, hoewel ze de mate van extreme neerslag soms nog licht overschatten. Desondanks bieden ze de beste informatie op de middellange termijn in potentiële overstromingsgebieden, waardoor preventieve maatregelen genomen kunnen worden om schade te beperken. Handig voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en veiligheidsregio’s. 

Als we blijven innoveren en deze systemen verbeteren, kunnen we in de toekomst nog nauwkeurigere voorspellingen verwachten. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen, zodat we beter voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden en de impact ervan kunnen minimaliseren. Zeker in het kader van klimaatverandering.

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze diensten of meedoen in deze innovatietrajecten? Of meer weten over de aanpak en technologie? Neemt u dan graag vrijblijvend contact op. We vertellen u er graag meer over.

White paper Zware buien en W2O

Wilt u meer inzicht krijgen in de details van de werking van Zware buien/W2O? innovaties? Download dan hier de white paper.

Download whitepaper

Samen kunnen we de toekomst van overstromingsvoorspellingen verbeteren!