News

Whitepaper: hoe helpen Zware Buien en Waarschuwing voor Wateroverlast bij het beter voorspellen van hevige neerslag?

Wilt u meer inzicht krijgen in de details van de werking van Zware buien/W2O? Een uitgebreide analyse over de zomer van 2023? Laat uw gegevens achter en we sturen u gratis en vrijblijvend de whitepaper toe.

  Naam (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  U ontvangt de whitepaper na het versturen van uw aanvraag in uw mailbox.

  Hoe helpen geavanceerde modellen bij overstromingsvoorspellingen?

  We krijgen steeds vaker te maken met hevige neerslag en lokaal wateroverlast. Voor veel gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden is dit een toenemend punt van zorg.  
  Wat als we deze hevige neerslag kunnen voorspellen, waardoor we beter voorbereid zijn en overlast kunnen voorkomen? Dat is onderwerp van een innovatietraject geweest en heeft geleid tot de twee belangrijke, operationele verwachtingen ‘Zware Buien’ en ‘W2O’. Deze innovaties zijn tot stand gekomen in samenwerking met het KNMI, Weather Impact, HydroNET en een groep van gemeenten, waterschappen en een samenwerkingsverband van 6 veiligheidsregio’s.

  Hieronder lichten we Zware Buien en W2O toe en delen we de resultaten van afgelopen zomer. Terugkijken geeft een goed beeld van de voorspellingswaarde.

  Hoofdlijnen Zware Buien en W2O

  In de zomer van 2023 werden veel gebieden in Nederland getroffen door hevige regenval, wat leidde tot wateroverlast op verschillende plaatsen. Door klimaatverandering neemt de frequentie van deze extreme buien neemt toe. Het is cruciaal om hierop voorbereid te zijn.

  Eerdere hevige regenval gebeurtenissen (bijvoorbeeld de hevige regenval in Zuid Limburg in 2021) waren de aanleiding voor betrokken partijen (KNMI, Weather Impact, HydroNET, verschillende gemeenten en samenwerkingsverbanden) om gezamenlijk te kijken hoe we beter kunnen voorspellen.

  Dit innovatietraject heeft geleid tot de innovatieve diensten ‘Zware Buien’ en ‘W2O’.

  Zware Buien biedt inzicht in de kans op extreme regenval voor termijnen tot 2 uur en tot 2 dagen vooruit. Deze dienst geeft op basis van verschillende verwachtingen een kans op regenval, zodat gebruikers weten wat ze kunnen verwachten. Om de wateroverlast te voorspellen, moet je ook naar andere factoren kijken. En dat is wat W2O doet.
  W2O, oftewel Waarschuwing voor Wateroverlast, streeft naar een bruikbare verwachting van wateroverlast. Het model houdt rekening met verschillende factoren, zoals bodemtype en landgebruik, om te voorspellen waar overstromingen kunnen optreden. Het baseert zich  op Zware Buien om de neerslag te voorspellen.

  Feiten en voorbeelden

  Hoe hebben deze operationele diensten neerslag en wateroverlast kunnen voorspellen in de afgelopen zomer? Om te toetsen of iets werkt, is het goed om terug te kijken. Daarvoor hebben we een aantal momenten van afgelopen zomer geanalyseerd.

  In juni 2023 werden hevige regenbuien in het oosten van Nederland nauwkeurig voorspeld door Zware Buien, waarbij de neerslaghoeveelheden op een iets te groot gebied werden verwacht, maar de maximale hoeveelheden goed werden voorspeld.

  In augustus 2023 bracht W2O/Zware Buien gedetailleerde voorspellingen voor regenval in de Achterhoek, wat in enkele gebieden tot wateroverlast leidde. In het westen van Nederland, met name in Purmerend en Goeree-Overflakkee, werd wateroverlast op 5-6 augustus gedeeltelijk goed voorspeld, hoewel sommige metingen hoger uitvielen dan verwacht.

  Over het algemeen toont dit aan hoe voorspellingen van Zware Buien en W2O zeer nuttig kunnen zijn voor het anticiperen op zware buien in verschillende regio’s. In de white paper gaan we dieper in op deze momenten.

  Samenvatting

  In deze zomerse voorbeelden zagen we dat Zware Buien en W2O goede hulpmiddelen zijn om overstromingen te voorspellen, hoewel ze de mate van extreme neerslag soms nog licht overschatten. Desondanks bieden ze de beste informatie op de middellange termijn in potentiële overstromingsgebieden, waardoor preventieve maatregelen genomen kunnen worden om schade te beperken. Handig voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en veiligheidsregio’s. 

  Als we blijven innoveren en deze systemen verbeteren, kunnen we in de toekomst nog nauwkeurigere voorspellingen verwachten. Het is essentieel om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen, zodat we beter voorbereid zijn op extreme weersomstandigheden en de impact ervan kunnen minimaliseren. Zeker in het kader van klimaatverandering.

  Meer weten?

  Wilt u meer weten over deze diensten of meedoen in deze innovatietrajecten? Of meer weten over de aanpak en technologie? Neemt u dan graag vrijblijvend contact op. We vertellen u er graag meer over.

  White paper Zware buien en W2O

  Wilt u meer inzicht krijgen in de details van de werking van Zware buien/W2O? innovaties? Download dan hier de white paper.

  Download whitepaper

  Samen kunnen we de toekomst van overstromingsvoorspellingen verbeteren!

  Radar en/of regenmeter: wat is de beste methode om neerslag in uw gemeente te meten?

  In deze videoboodschap vertelt Gerrit Hiemstra over wat de beste methode is om neerslag in uw gemeente te meten.

  Online Q&A “Radar en/of Regenmeter?”

  Heeft u naar aanleiding van de videoboodschap nog vragen? En vind u het leuk om hier met andere gemeenten over door te praten? Meld u dan aan voor de Q&A:

  Datum: dinsdag 28 november

  Tijdstip: van 11.00 uur tot 12.00 uur

  Locatie: online via Teams

  Klik hier om aan te melden

   

  Rionedreeks 16: neerslaginformatie voor het bebouwde gebied

  Download publicatie

  Neerslaginformatie wordt in de bebouwde omgeving steeds belangrijker. Om het functioneren van het stedelijke (afval)watersysteem te evalueren en te toetsen, heeft een gemeente nauwkeurige en gedetailleerde informatie nodig, zowel in tijd als in ruimtelijke verdeling. Voor sturing van het systeem (RTC) kunnen ook weersverwachtingen een interessante rol spelen. En bij het anticiperen op klimaatontwikkeling wil de gemeente haar ontwerp kunnen afstemmen op de beste prognoses.

  Tot voor kort gebruikten gemeenten alleen (grond)regenmeters om neerslaginformatie te verkrijgen. Maar het direct meten van neerslag met grondregenmeters is in de stad kostbaar en lastig. Een juiste en beveiligde meteropstelling is bijna niet te realiseren. Sinds 2008 biedt het KNMI meer gedetailleerde radarneerslaginformatie, die ook interessant is voor het stedelijk (afval)waterbeheer. Gemeenten gebruiken deze radargegevens steeds vaker.

  Deze RIONEDreeks-uitgave geeft een overzicht van de stand van zaken en de ontwikkelingen van neerslaginformatie uit radar en regenmeters, met name gericht op bebouwd gebied. In dit boekje staat onder meer welke neerslaginformatie voor stedelijk (afval)waterbeheer van belang is en welke informatie nu beschikbaar is. Daarnaast komen de meestgebruikte meetmethoden met regenmeters en radartechnieken aan de orde, inclusief de voor- en nadelen. Ook laten experts hun licht schijnen over de toekomstige ontwikkeling van neerslagmetingen en wat dit voor het stedelijk (afval)waterbeheer kan betekenen.

  Met de huidige technische mogelijkheden is waardevolle neerslaginformatie beschikbaar. Op termijn gaat verdere ontwikkeling van (radar)meetmethoden nóg nauwkeuriger informatie opleveren. Voor het bebouwde gebied is dat uiterst belangrijk. Hiermee kunnen gemeenten nog beter het functioneren van systemen evalueren en daaruit lering trekken voor mogelijke verbeteringen.

  Download publicatie

  Poll: Radar en/of Regenmeter? En wat adviseert Gerrit Hiemstra u?

  Wat is volgens u de beste methode om neerslag in uw gemeente te meten?

  Extreme buien komen steeds vaker voor en hebben een hoge intensiteit, waardoor ook de kans op wateroverlast steeds groter wordt. Dat maakt dat het voor gemeenten steeds belangrijker wordt om meer maatregelen te nemen om de neerslag binnen hun gemeente te meten. Want meten leidt tot informatie en dat leidt weer tot gerichter handelingsperspectief.

  Om meer inzicht te krijgen in hoe u en andere gemeenten neerslag meten en om hierover de dialoog met elkaar aan te gaan stelt HydroNET u de volgende, korte vraag: Wat is volgens u de beste methode om neerslag in uw gemeente te meten?

  Beantwoord onderstaande poll en hoor terug hoe uw collega gemeenten het doen!

  Na uw deelname komt u meer te weten over hoe andere gemeenten erover denken. Bovendien ontvangt u het persoonlijke advies van onze nationale weerman Gerrit Hiemstra in uw mailbox.