Over HydroNET

HydroNET is een beslissingsondersteunend systeem. Met innovatieve applicaties en dashboards werken ruim 1750 gemeenten, waterschappen, provincies en kennisinstellingen in binnen- en buitenland aan het weer- en klimaatbestendig maken en houden van hun watersysteem. HydroNET vertaalt terabytes data van radars, satellieten, grondmetingen, databases en andere bronnen als FEWS en Wiski  via slimme algoritmen naar informatie op maat. Voor de operationeel peilbeheerder tot de bestuurder. Deze informatie is altijd en overal via persoonlijke dashboards toegankelijk via mobiel, tablet of computer.

Een open platform en Digitale Delta proof

De innovatieve HydroNET Data Web Service (DWS) realiseert real-time koppelingen tussen informatiesystemen, zonder data te kopiëren. Zo is HydroNET Digitale Delta proof en bieden we optimale performance.

Wij geloven in openheid en samenwerking. HydroNET is een open platform. Onze partners vullen aan, veranderen, updaten en ontwikkelen onafhankelijk nieuwe applicaties en functionaliteit.

In 2013 heeft HydroNET de Nationale ICT Innovatie Award gewonnen. Vooral de openheid, schaalbaarheid, performance, flexibiliteit en toegepaste vernieuwende technologie werden door de Nederlandse ICT industrie geprezen.

HydroNET is een product van HydroLogic

HydroLogic is een innovatief watermanagement bedrijf. Een netwerkorganisatie dat met hydrologische kennis, ICT en Big Data de meest effectieve diensten en producten levert om de huidige waterproblemen van waterveiligheid, wateroverlast en watertekort aan te pakken. Na historische innovaties zoals terpen, dijken, windmolens en gemalen, is nu informatietechnologie het nieuwe wapen in de strijd tegen en met het water. Wij doen dit niet alleen; we werken nauw samen met gespecialiseerde bedrijven, onderzoeksinstellingen én klanten.

HydroLogic pakt wateruitdagingen effectief aan met data-analyse, watersimulatiemodellen en de inzet van ervaren hydrologen en informatici. We maken slim watermanagement mogelijk door de waterbeheerder tijdig te voorzien van de juiste informatie en kennis. Voor het voeren van en weerbestendig en klimaatadaptief beheer, het optimaal benutten van iedere kubieke meter aan water en berging in het watersysteem en voor het beperken van de gevolgen van extreme neerslag of grote droogte.

Met moderne ICT systemen hebben we toegang tot gegevens van sensoren in het veld, meetsystemen, radars, satellieten, simulatiemodellen, sociale media en ook observaties van burgers met mobiele Apps. Dat levert Big Data op die we bundelen, met slimme algoritmen verrijken, en als hapklare beslisinformatie beschikbaar maken om waterproblemen op te lossen.

Voor  meer informatie over HydroLogic: www.hydrologic.nl