HydroNET Neerslagpakket

Toegang tot gedetailleerde en actuele neerslaginformatie is essentieel voor gemeenten en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld om het functioneren van het stedelijk (afval)watersysteem tijdens normale en extreme situaties te evalueren en overstorten, water op straat en wateroverlast te kunnen verklaren.

Voor de meeste toepassingsgebieden heeft een gemeente minimaal betrouwbare neerslaginformatie per 5 minuten en per 1 km2 nodig. Met alleen een traditioneel meetnet van regenmeters is dit praktisch en economisch niet haalbaar. In combinatie met radarinformatie ontstaat wél een nauwkeurig beeld van de neerslagverdeling in tijd en plaats.

Om in deze behoefte te voorzien heeft HydroNET in samenwerking met gemeenten het HydroNET Neerslagpakket ontwikkeld. Via HydroNET dashboards maken wij de best beschikbare 5-minuten neerslaginformatie per vierkante kilometer en/of per bemalingsgebied voor uw gemeente eenvoudig beschikbaar en bruikbaar. Zo heeft u eenvoudig toegang tot de historische (vanaf 2009 tot nu), actuele en verwachte neerslaggegevens, kunt u de gewenste tijdreeksen downloaden of voor uw telemetriesysteem en/of regionale hoofdposten beschikbaar maken en kunt u de gevallen neerslagbuien vergelijken met de normbuien van Leidraad Riolering voor bijvoorbeeld het afhandelen van schadeclaims. Momenteel maken ruim 140 gemeenten gebruik van dit Neerslagpakket.

Wilt u weten hoe andere gemeenten gebruiken maken van het HydroNET neerslagpakket? Neem contact met ons op en wij sturen u graag praktijkvoorbeelden van andere gemeenten toe.

Verder lezen: