Urban Control Room

Efficiënt samenwerken in de waterketen

Delen van data tussen gemeenten en waterschappen

Door klimaatverandering neemt de druk op het Nederlandse watersysteem toe. Om deze uitdaging het hoofd te bieden, werken waterschappen en gemeenten in lijn met de doelstellingen van het Bestuursakkoord Water steeds vaker intensief samen.  

Met de HydroNET Urban Control Room service kunnen samenwerkingsverbanden, waterschappen en gemeenten eenvoudig data en informatie real-time met elkaar delen. Met deze service kunnen databronnen van alle organisaties uit het samenwerkingsverband snel worden gekoppeld, gecombineerd en gevisualiseerd in interactieve dashboards voor operationeel en strategisch waterbeheer. Daarnaast kan alle data eenvoudig via één centrale toegang (API) beschikbaar worden gesteld voor verdere analyses door uw data scientists.

De dashboards, rapportages en adviezen worden gegenereerd over de grenzen van de eigen organisatie heen en kunnen worden gedeeld met alle organisaties uit het samenwerkingsverband.

Verder lezen: