W2O innovatietraject: innovatie in wateroverlast verwachtingen

Hoe het W2O Innovatietraject u helpt om beter voorbereid te zijn op klimaatverandering

Klimaatverandering heeft onze wereld getransformeerd in een plek waar extreme neerslag steeds vaker voorkomt. De onvoorspelbaarheid van deze neerslag maakt het lastig om de juiste acties te ondernemen en dat heeft gevolgen voor uw gemeente.

Bij HydroLogic en Weather Impact werken we al jaren aan het verbeteren van neerslaginformatie en de voorspelling van wateroverlast. In 2022 hebben we dit een boost gegeven door het starten van het Innovatietraject “Waarschuwing voor Wateroverlast” (W2O), waarbij we ons richten op Nederland.

W2O innovatietraject

Het bieden van eerdere en betere verwachtingen van extreme neerslag en lokale wateroverlast helpt gemeenten, waterschappen en andere overheidsinstanties om tijdig de juiste maatregelen te nemen en te communiceren met hun stakeholders. Hierdoor wordt schade aan steden, wegen en landbouw zoveel mogelijk beperkt.

Om deze verwachtingen en waarschuwingen voor wateroverlast te realiseren en nieuwe verbeterde technieken te beproeven, hebben een tiental waterschappen en gemeenten, in samenwerking met HydroLogic en Weather Impact, het W2O Innovatietraject opgezet.

Onderdeel van dit innovatietraject is de levering en doorontwikkeling van een generieke W2O-dienst. Deze generieke W2O-dienst biedt een realtime waarschuwing voor wateroverlast en maakt daarbij gebruik van de huidige bodemvochtcondities uit OWASIS, de neerslagverwachting en hydrologische kenmerken.

De deelnemers aan het innovatietraject krijgen naast deze W2O-dienst ook toegang tot de Zware Buien dienst; een gelokaliseerde en gepersonaliseerde verwachting van extreme neerslag, eerder ontwikkeld door het KNMI en Weather Impact en geoptimaliseerd op extreme zomerse piekbuien.

Meer informatie over de services W2O en Zware Buien vindt u hier.

Onderzoeken, toepassen en uitwisselen

Naast de levering van de W2O en Zware Buien dienst wordt binnen het innovatietraject onderzoek gedaan naar geavanceerde methodes om wateroverlast verwachtingen te geven. Mogelijke voorbeelden hiervan zijn een inundatienowcast op basis van een hydraulisch model of een waarschuwing voor wateroverlast op objectbasis, zoals bijvoorbeeld tunnels of rioolkolken. Door middel van consortiumbijeenkomsten krijgen de experts van deelnemende organisaties de mogelijkheid om met elkaar kennis uit te wisselen en ervaringen te delen.

Het resultaat van deze inspanningen is de beste beschikbare neerslaginformatie voor (zomerse) piekbuien, inclusief een landsdekkende vertaling naar wateroverlast. De informatie wordt:

Community of practise

Daarnaast hebben we een levendige community van gebruikers opgebouwd, die gezamenlijk nadenkt over verdere ontwikkelingen. Weersinformatie mag dan niet altijd perfect zijn, maar is wel van onschatbare waarde. Met Zware Buien heeft u de best presterende dientsverlening voor zomerse piekbuien en het brengt de onzekerheid in beeld. We houden rekening met extreme verwachtingen en bieden gedetailleerdere informatie dan welke andere bron dan ook.

Handelingsperspectief

Onze informatie en tools bieden talloze mogelijkheden voor handelingsperspectieven. Ze kunnen worden gepersonaliseerd naar acties voor uw medewerkers, dienen als ideale input voor uw calamiteitendraaiboek, bieden gestandaardiseerde informatie voor uw organisatie en geven u de mogelijkheid om rekening te houden met onzekerheid, inclusief waarschuwingen voor naderende rampen.

Waarom deelnemen?

Het vervolg van dit innovatietraject is gericht op handelingsperspectief. Hoe kunt u de informatievoorziening bijvoorbeeld goed afstemmen op uw calamiteitenprocedure? En hoe kunt u eerder en beter inzicht krijgen in verwachte neerslag en wateroverlast, evenals de te ondernemen acties?

Wilt u meer weten over deelname? Neem dan graag contact op met Bram Schnitzler (bram.schnitzler@hydrologic.com of 033-4753535).

Samen kunnen we de uitdagingen van klimaatverandering aangaan en de toekomst veiliger maken voor ons allemaal.

Verder lezen: