News

Hoogwater calamiteitendraaiboek Vizier

Achter de dijken langs de Rijn, Waal en IJssel wonen en werken ruim vier miljoen mensen. Bij extreem hoogwater kunnen deze mensen gevaar lopen.

Het zien aankomen van een naderend hoogwater op de grote rivieren is voor waterschappen dan ook van groot belang om zich optimaal voor te kunnen bereiden.

Monitoring waterstanden en waterstandsverwachtingen

Vizier is een geautomatiseerd hoogwater calamiteitendraaiboek dat de waterbeheerders van waterschap Rivierenland ondersteunt bij de opschaling en opvolging van calamiteiten als gevolg van hoogwater op de rivieren.

Zo monitort het systeem continu de waterstanden en waterstandsverwachtingen op de grote rivieren en in het beheersgebied van Rivierenland.

Vizier informeert gebruikers op basis van feitelijke watersysteeminformatie en toont maatregelen en acties die genomen moeten worden, zoals het opschalen van de calamiteitenorganisatie, het sluiten van coupures en het inzetten van dijkwachten.

Samenwerking met Axxerion

HydroNET verzorgt de koppeling met actuele waterstandsinformatie en waterstandsverwachtingen. Het toetst per object langs de rivieren (coupures, dijkposten, etc) of opschaling nodig is en verstuurt op basis daarvan waarschuwingen.

Axxerion verzorgt opvolging van deze waarschuwingen in een draaiboek, met maatregelen en acties per object of per persoon (rol) die daaruit voortkomen. Dit kan zijn het sluiten van coupures, het leggen van zandzakken, of bijvoorbeeld de inzet van mobiele pompen. Het HydroNET dashboard toont gecombineerde informatie uit beide systemen: actuele (stoplicht)kaarten uit HydroNET, met een persoonlijke takenlijst voor de ingelogde gebruiker uit Axxerion.

Nieuw in Vizier: de HydroAlert applicatie

Nieuw binnen Vizier is de toepassing van de HydroAlert applicatie. HydroAlert maakt het mogelijk in HydroNET op basis van ‘triggers’, bijvoorbeeld bij het overschrijden van een bepaalde waterstand, automatisch waarschuwingen te versturen als ‘pushbericht’ naar een ander systeem, of als e-mail of SMS naar gebruikers.